Personvernerklæring for Norén Maler og Byggtapetserfirma AS

1. Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår, handler hos oss og/eller er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:
Stian Enghaug – Norén Maler og Byggtapetseringsfirma AS

Kontaktinformasjonen til Stian Enghaug er:
Adresse: Roald Amundsens vei 136, 1658 Torp
E-post: stian.enghaug@m-noren.no
Telefon: 928 98 881
Org.nr.: 961 251 818

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
Stian Enghaug

3. Personopplysninger som behandles, formål og grunnlag for behandlingen

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, hvordan vi kommer i kontakt med deg og hvilke av tjenestene våre du benytter.

3.1 Bestilling
Når du gjør en bestilling hos oss behandler vi opplysningene dine for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter vår avtale med deg. Vi behandler da din kontaktinformasjon som navn, adresse, telefon, e-postadresse og betalingsinformasjon for å kunne oppfylle avtalen med deg.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Kommunikasjon og kontakt
Vi benytter i tillegg din kontaktinformasjon for å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss og for å kunne gi deg relevant informasjon i forbindelse med ditt kjøp. Formålet med behandlingen er å kunne gi deg relevant og god kundeservice og sikre effektiv kundeadministrasjon.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og/eller f).

3.2 Markedsføring og annonsering
Vi benytter oss også av din kontaktinformasjon for å kunne sende deg markedsføring der du har samtykket til slik markedsføring eller der dette følger av ditt kundeforhold med oss. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke elle reservere deg mot slike utsendelser fra oss ved å kontakte oss.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og markedsføringslovens § 15.

3.3 Utvikling av nye og eksisterende tjenester
Vi kan i tillegg behandle personopplysninger for å utvikle våre tjenester og produkter og har en berettiget interesse til å gjennomføre en slik behandling. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

3.4 Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker våre nettsider.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f. og artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

3.5 Forhindre misbruk
Vi kan i tillegg benytte informasjon du sender til websiden, som f.eks. din IP-adresse, nettleserinformasjon, type enhet som benyttes, brukernavn og nettverkslokasjon for å ivareta sikkerheten i løsningen.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og f).

3.6 Rekruttering
Ved rekruttering vil vi kunne behandle navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, tester o.l. for å behandle jobbsøknaden din.
Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b om å gjennomføre tiltak på grunnlag av søknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren og fra oppgitte referanser.

4. Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette, herunder når en slik deling er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg eller det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi bruker i enkelte tilfeller databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, dette gjelder f.eks. der vi benytter oss av systemleverandører eller andre leverandører som er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. I slike tilfeller har vi inngått nødvendige avtaler for å sikre at opplysningene benyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.
Vi kan også dele opplysninger med offentlig myndighet når dette er påkrevd i henhold til lov eller vedtak fra myndighet.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

6. Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir tilgang til riktig person.

7. Klager

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.
Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

8. Endringer

Vi har behov for å oppdatere vår personvernerklæring etter hvert som vi utvikler nye produkter og tjenester. Dersom vi gjør større endringer i vår personvernerklæring vil vi også kunne kontakte deg gjennom for eksempel e-post eller øvrige kanaler for å informere om endringen. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.